Познавателна книжка за четвърта подготвителна група

Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-614/28.03.2018 г.

ФЛИПЧАРТ  КНИЖКА 

В познавателните книжки са разработва темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя. Подобно на познавателните книжки за трета група и „Мъниче умниче“ 1 и 2, осигуряват педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

- Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, практически експерименти в лабораторията на Всезнайко и т.н.

-Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.

 

Цена: 10.80 лв.

 

 


 

"МЪНИЧЕ-УМНИЧЕ" 1

Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.

 

Цена: 10.80 лв.

  


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

  • Мъниче умниче №1 – Цена 10,80 лв.
  • Мъниче умниче №2 – Цена 10,80 лв.
  • Мъниче умниче №3 – Цена 10,80 лв.
  • Бърборичка с пъргава ръчичка – Цена 6,00 лв.
  • Книга за учителя – 6,00 лв.