Познавателна книжка за четвърта подготвителна група

                          
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-599/28.03.2018 г.


Познавателна книжка за четвърта подготвителна група в детската градина и училище – образователни направления «Изобразително изкуство» и «Конструиране и технологии».
Помагалото е одобрено със Заповед № РД год. на министъра на образованието и науката.

ФЛИПЧАРТ КНИЖКА

В познавателната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, за по-задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността, чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране.

Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по «Околен свят», както и възможности за творчество и игра.

 

Цена: 10.80 лв.

 
 

 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

  • Мъниче умниче №1 – Цена 10,80 лв.
  • Мъниче умниче №2 – Цена 10,80 лв.
  • Мъниче умниче №3 – Цена 10,80 лв.
  • Бърборичка с пъргава ръчичка – Цена 6,00 лв.
  • Книга за учителя – 6,00 лв.