ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

                   
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-518/27.03.2018 г.


“Слънчице в телце” 3 е познавателна книжка по образователни направления Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.

В нея са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността, чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране.

 

Цена: 10.80 лв

 


Познавателната книжката   "СЛЪНЧИЦЕ  В  ТЕЛЦЕ" З   предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Околен свят, както и възможности за творчество и игра.

 

Цена: 10.80 лв.


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

Цени:

Слънчице в телце №111.40 лв.

Слънчице в телце №2-  10.80 лв.

Слънчице в телце №3-  10.80 лв.

Книга за учителя- 6.00 лв.