Добри педагогически практики

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК

             Областна конференция по предучилищно възпитание 

„Водим бъдещето за ръка”  

гр.Панагюрище – 04, 05 и 06 април 2012 год. 

 Тематично направление: Учебните помагала-мнения от апробацията им в педагогическата практика

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”

ПОЗИТИВНИ ПРАКТИКИ
Елена Костадинова Костадинова

старши учител ЦДГ ”Светла”

гр.Пловдив

Голямото разнообразие на педагогическия пазар от програмни системи през последните години, често пъти затруднява нас – педагозите да направим правилния избор, съответстващ на педагогическите ни очаквания. Като учител с дългогодишен стаж ме впечатли наименованието на програмната система (ПС) „Дете със златно сърчице”, което събуди професионалното ми любопитство.

На 17.05.2011 год. в Арт-галерия „Филипополис” Старинен Пловдив се състоя уъркшоп на тема”Детето и бъдещето”. Участваха родители, педагози, преподаватели от ПУ”Паисий Хилендарски”, експерти, лекари и др., които акцентираха върху потребността от ново отношение към подрастващото поколение. Едни от основните пунктове бяха – ценностите здраве, знание, любознателност, приятелство.

Присъствайки на срещата се запознахме с учебните помагала от ПС ”Дете със златно сърчице” на Издателска къща „МАРК-91”- Пловдив. Бяхме очаровани от книжките, тематичното разнообразие, от визията на книжките с две лица,  обединили материалите от две или три образователни направления.

Работният екип на Детска академия „Този свят е мой” – подготвителна група от ЦДГ „Светла” бе поставен пред предизвикателството да апробира новата ПС, от една страна аз – с тридесет и седем годишен стаж и вече почти към края на своята кариера и моята колежка – млад, амбициозен и нестандартен учител. Като базови учители обсъдихме и съвместните ни планове на работа и с преподавателя от ПУ ”Паисий Хилендарски” – доц. д-р Елена Събева – ръководител на педагогическата практика на студентите.

Успешното организиране и провеждане на педагогическата дейност по ПС „Дете със златно сърчице”,  мотивира целта на настоящата разработка: Да се споделят впечатления от прилагането на ПС „Дете със златно сърчице” в педагогическия процес с деца от подготвителна група, които до сега са работили по друга програмна система.

Във връзка с целта се поставят и следните задачи:

Проследяване въздейстието на ПС”Дете със златно сърчице” върху личността на педагога – мотивация за избор и стимулиране педагогическо творчество.
Описание на някои добри педагогически практики, провокирани от идеите на ПС”Дете със златно сърчице.
По отношение на първата поставена задача е важно да се подчертае, че основното, което ни грабна в ПС”Дете със златно сърчице” е възпитателният акцент [12] на помагалата и красивите им илюстрации. Никъде в Книга за учителя не се дава примерен модел на ситуации, а това е оставено на твореца-учител да озонира своето въображение и да вълшебства на живо чрез съзнанието си. Веднага усещаш, че не си скован и рамкиран. Не е натрапен ограничителен алгоритъм на работа, а от темите усещаш стимулиране и инициативност, които освежават интелигентността на  учителя, а това те прави още по-жив. Не по-малко значение за възпитанието на детето има и подбора на авторите и техните художествени произведения. Тук са включени колосите на нашата литература: Дора Габе, Ангел Каралийчев, Калина Малина, Ран Босилек, Асен Разцветников, Елин Пелин, Леда Милева, Веса Паспалиева, Лъчезар Станчев, Петя Дубарова и др., които лесно потапят детето в магичния свят на книжовността.

Учебните книжки са изработени от четири вида хартия. Работните листове са достатъчно твърди, за да не прозира оцветеното с фулмастер или акварел от обратната страна, както често се случва. Какво по-добро от това, да се дава възможност на детето да работи през цялата година с лични сезонни календарчета , служейки си със символи и на тримесечие да се сравнява и обобщава – „През есента най-много са ...”/ топлите слънчеви или мрачните дъждовни дни”/, „През зимата най-много са...” и т.н.

Смело твърдя, че това е единствената ПС, с която може да се направи диагностична процедура върху емоционално-нравственото възпитание на детето, а образователните задачи са точни, ясно формулирани, интегрирани с други раздели. Предложена е квадратна мрежа с пунктирани елементи, фигурки, букви, цифри, схеми на изречения с подходящи картинки, улесняващи измислянето им. Къщичките на звуковете и сричките увлекателно и стъпка по стъпка подготвят децата за училище. Това, което отличава ПС „Дете със златно сърчице„ от други програмни системи е привлекателният, художествено издържан и педагогически целесъобразен  демонстрационен материал: „Буквички обични – Умниче математиче” част 1 [1] ; „Буквички обични – Умниче математиче”  2 част [2] ; „Едно, две, тринки - цифрички в картинки” [3]; „Игричка в торбичка” [4] ; „Картинна азбука” [5]; „Капчици от обич” [6]; ч„Приказки пъструшки” част 1[7] ; „Приказки пъструшки” 2 част[8] ; „С туптящо сърце е земята – Пъстро моливче джудже” част 1[9] ; „Слънчице в телце-нашето дете – Пъстро моливче джудже „част 2[10] ; „Чудната вратичка” [11] .

Детският „АЗ” е обогатен със знание за различните етноси , култури и вяра. Силен акцент е поставен върху инвестицията в здравето, като висше благо, както и застъпените хигиенни норми и принципи.

Що се отнася до добрите педагогически практики, те са породени от свободата, която дава ПС „Дете със златно сърчице” за педагогическо и детско творчество. Изключителен интерес будят предложените задачки-закачки за разсъждения от деца със златни сърчица. След изпълнението им те получават духовна храна – бисквитка намазана със сладкото на баба, ароматен чай от билките на дядо и специална грамота – приз за положения труд и старание, за добрите обноски и за семенцата на доброто, приютено в малките им сърчица, а денят за тях е „Ден за прегръдки и усмивки”.

Във времето на масовото затъпяване от нечетенето на книги, от безмозъчното висене във фейсбук, на безвремието, в което мнозинството умствена бъчва „забива” и не желае да „рестартира”, за да се погледне отстрани, на малките деца им се предлагат опити в „Лабораторията на Всезнайко”, където експериментират, изпробват, работят и се забавляват. Децата имат възможността да работят с естествени плодове и зеленчуци, с  истинско бутер тесто за направа на рогчета с кремвирши и още всякакви вълшебства в ситуациите по КТБД. Изключителна радост, емоция, фантазия създават обемните фигурки от отпадъчни материали: пластмасови бутилки, от бира, сок, вода, празни картонени кутии от прясно мляко и изработването от тях на полезни неща като хранилки за птици, маракаси, кошчена за разделно събиране на отпадъци и т.н. Всичко това, не само обогатява познанията на децата и формира умения, но и спомага за изграждане на екологична култура у тях.

В Книга за учителя са застъпени теми от 1-ва седмица „Мое незабравимо лято” до 31-ва седмица „Здравей , първи клас”. Темите се поставят на родителските табла, за да следят възпитателния акцент на седмицата и да го включат в диалога с детето си.

 

 


Учителят ни по музика – Деница Пирянкова подбра подходящи музикални произведения за емоционален фон за всички теми от Образователно направление „Социален свят”, а това прави атмосферата на преподаване още по-педагогически значима.

Напоследък се заговори за „Синдрома на отложения живот”. Факт е, че поотрасналите ни деца нямат умения да избират реална професия, нямат умения да се справят в живота с нещата като безпътни, защото не учат полезни неща в практически план.

„PISA-2000” в изследванията си с български деца установява ниски резултати. Все повече деца споделят, че вкъщи нямат прочетни книги, а имат виртуална библиотека, от която научават това, което ги интересува, но споделят, че им липсва личния досег с красивата илюстрация, докосването, разлистването на страниците на книгата, а това е едно вълнуващо изживяване, от което са лишени .

Предвид горепосочените факти, поканихме директора на библиотеката в читалище „Захари Стоянов” в район „Западен” и организирахме подвижна детска библиотека „Приказки за доброто” със съдействието на родителите. Инициативата премина под мотото „Къде ми са детските книжки?”. По-голяма част от децата донесоха  красиви илюстровани книжки. Особен интерес проявиха към панорамните книги, пъзелите и старите книжки от мама и тати, баба и дядо, които дават различно отношение към света на детската книга. Предоставени ни бяха портрети на български будители. Децата разшириха познанията си за това, как са създадени първите книги, за папироса, за скалните рисунки в пещерите, за първите опити за рисуване и писане върху коприна. У нас се породи идеята да създадем книга „Моят подарък за Светла” послучай 35 годишния юбилей на детската градина. Децата написаха кратки разказчета, приказки, сътвориха рисунки за доброто и тези чудни странички ламинирахме. Те сами предложиха да бъдат подарени на директора на детското заведение от випуск 2005 при напускане на детската градина.

Най-красивият подарък за родителите послучай Деня на християнското  семейство бе музикалната игра –драматизация „Майчина сълза”, заснета от Пловдивска обществена телевизия . С голямо желание децата направиха празник на изкуството  с участие на деца за деца и изиграха за втори път постановката пред цялата детска градина, чувствайки се артисти.

На нашата „Семейна стена” споделяхме всякакви творения, обменяхме шеги, детски вицове, изпращахме съобщения на родителите, събирахме снимки от преди 35 години за „Стената на славата”. В центъра за изкуства участваха деца с темите „Как си представяш доброто?”, „Мой незабравим приятел”, „Моята любима ДГ става на 35 години”, с участието на УН”Светла” и др. Родителите с желание се включиха в инициативата „Всички са добри в нещо- доброволен труд на площадката в двора на ДГ и показаха на какво са способни хората с добри сърца.

Паралелно с апробацията децата се готвят за месец май и очакват с голямо нетърпение:

  •         Юбилеен концерт 35 години ЦДГ”Светла”
  •        Връчване на първото свидетелство за завършване на детската градина и Грамота „Дете със златно сърчице” от инж.Люба Маркова, автор, художник  и издател на програмната система.                                                                            
  • Закриване на експерименталната работа със студенти от ПУ”Паисиий Хилендарски”                                                        
  • Довиждане ДГ „Здравей, първи клас”       

Досегашната ни работа с учебните помагала на ПС ”Дете със златно сърчице” ни дава основание да направим следните изводи:

       1.   ПС „Дете със златно сърчице” създава условия за реализиране в единство на образователни и възпитателни задачи, което на практика означава не само нови знания и умения, но и формиране на отношение към заученото.

       2.   Работата по ПС „Дете със златно сърчице” стимулира желанието на детето да експериментира, да изпробва, което го насърчава да бъда по-уверено в себе си и в търсенето на верния отговор.

       3.   Художественото изпълнение на дидактичния материал на ПС „Дете със златно сърчице” активира участието и творчеството и на двата субекта в педагогическия процес – педагогът и детето.

       4.   Седмичното тематично планиране и съответното програмно съдържание в ПС „Дете със златно сърчице” са детерминирани на определени възпитателни цели, чието реализиране ориентира детето към ценности като здраве, приятелство, любознателност, себеутвърждаване.

       5.   ПС ”Дете със златно сърчице” е отворена  не само за осъществяване на сътрудничеството между дете - родител – педагог, но и за реализиране на приемствеността между детската градина и училище.

С радост и гордост споделих за педагогическата ми работа по избраната от мен програмна система. Аз съм учител. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново, всеки ден – с нови въпроси, идеи, приятелства. Аз имам минало - богато на спомени, имам настояще – истинско предизвикателство, пълно с приключения и забавления, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето – моите деца, моите приятели, моите випуски.

Аз съм учител ... и всеки ден благодаря на Бога за това. Всеки ден моите деца казват – госпожо, колко си добра, радост струи от очите ти, топлота има в поздрава ти, а ръцети ти са топли и меки. И аз живея за тях. Ако сега, след тридесет и седем години ме попитат , каква искам да стана – моя отговор е УЧИТЕЛ!

 

Използвана литература:

        1.   Маркова, Л.  Буквички обични – Умниче математиче,  част 1  ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2007

        2.   Маркова, Л.  Буквички обични – Умниче математиче,  2 част ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2007

        3.   Маркова, Л.  Едно, две, тринки-цифрички в картинки, ИК”МАРК-91”,Пловдив, 2006

        4.   Маркова, Л.  Игричка в торбичка, ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2010

        5.   Маркова, Л.  Картинна азбука,  ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2005

        6.   Маркова, Л.  Капчици от обич,  ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2005

        7.   Маркова, Л.  Приказки пъструшки, част 1 ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2007

        8.   Маркова, Л.  Приказки пъструшки,  2 част ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2011

        9.   Маркова, Л. С туптящо сърце е земята – Пъстро моливче джудже, част 1 ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2009

      10.  Маркова, Л. Слънчице в телце-нашето дете – Пъстро моливче джудже, част 2 ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2009

      11.  Маркова, Л.  Чудната вратичка,  ИК”МАРК-91”, Пловдив, 2011

      12.  Събева, Е. Педагогически основи на програмна система “Дете със златно сърчице”. В Книга за учителя. Програмна система “Дете със златно сърчице”. За подготвителна група на детската градина и училище. ИК Марк-91, Пловдив, 2009