В А Ж Н О!!!

Във връзка с предстоящия избор и договаряне на учебни  помагала за 2018-2019 год., ИК «МАРК-91» Пловдив предлага на Вашето внимание Програмна система «Дете със златно сърчице» за трета и четвърта  подготвителна група. Новите познавателните книжки за двете възрастови групи са одобрени от МОН през март 2018 г.

• В образец на МОН – Заявка за познавателни книжки за трета възрастова група – позиция 53 и позиция 54.
• В образец на МОН – Заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група – позиция 55 и позиция 56.


Молим да предоставите на вниманието на учителите в подготвителните  групи учебните книжки и дидактичен материал на ПС «Дете със златно сърчице», които изпращаме с настоящето писмо като  Презентация и Заявки.
При избор на ПС «Дете със златно сърчице» издателството осигурява:

За 5-годишните:

  • Комплект познавателни книжки /3 бр./ за всяко дете. /Образователни направления: БЕЛ, МА, ОС, ИИ, КТ/. Цената на комплекта е нормативно определената от МОН за учебната 2018/2019 година.

Издателството предоставя безплатно на групата:

  1. Книга за учителя, доц.д-р. Е.Събева, ИК «МАРК-91»-Пловдив
  2. Плакат с годишните времена.
  3. DVD – С подбор на музика за музикален фон на педагогическите ситуации по образователно направление «Околен свят»  и музикални произведения в помощ на учителя по музика
  4. «Игричка в торбичка» – Папка с дидактичен материал по Околен свят.

За 6-годишните:

  • Комплект учебни книжки /3 бр./ за всяко дете. /Образователни направления: БЕЛ, МА, ОС, ИИ, КТ/. Цената на комплекта е нормативно определената от МОН за учебната 2018/2019 година.

Издателството предоставя безплатно на групата:

  1. «Бърборичка с пъргава ръчичка»- Помощна познавателна книжка по БЕЛ, подарък за всяко дете.
  2. Книга за учителя, доц. д-р. Е. Събева, ИК «МАРК-91» - Пловдив
  3. DVD – С подбор на музика за музикален фон на педагогическите ситуации по образователно направление «Околен свят» и музикални произведения в помощ на учителя по музика.
  4.  Персонална Грамота за всяко «Дете със златно сърчице» за завършена подготвителна група.

 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us